K R O N I K AČo vieš o hviezdach


Dňa 16. apríla sa v CVČ Domino vo Zvolene konalo okresné kolo vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach". Našu školu v kategórii II veľmi úspešne reprezentoval Jozef Koleda z 8. A. Podarilo sa mu obhájiť minuloročné víťazstvo a postúpil na krajské kolo, ktorého sa zúčastnil 28. apríla v planetáriu v Žiari nad Hronom. Zvládol aj náročné úlohy a umiestnil sa na 14. mieste.


Čo vieš o hviezdach