K R O N I K AHviezdoslavov Kubín
Prednes poézie a prózy- školské kolo


Žiaci našej školy sa každý rok zapájajú do Hviezdoslavovho Kubína, súťaže v prednese poézie a prózy. Do školského kola postupujú najlepší recitátori. Tento rok bol najväčším počtom žiakov zastúpený 4. a 5. ročník. Porota ocenila nielen dobrý prednes, ale aj výborný výber ukážok.

II. kategória 4. - 6. ročník III. kategória 7. – 9. ročník
POÉZIA
1. Natália Laurová 5.C
2. Michal Gondáš 5.A
3. Darina Paprčková 4.B
    Martin Felix 5.A


PRÓZA
1. Danka Pham 4.B
2. Sára Podhradská 4.B
    Šimon Kollár 4.B
3. Viktória Malčeková 4.C
    Daniela Valachová 4.B
POÉZIA
1. Lihocký Matúš 7.B
2. Prostináková Ema 7.A
3. Hedvigyová Soňa 7.BPRÓZA
1. Andrea Kaššová 9. B
2. Ferenčuková Tereza 7. A
3. Popovová Kristína 9. A

foto1

Blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 14. apríla 2015.