K R O N I K AKRAJSKÉ KOLO Fyzikálnej Olympiády - KATEGÓRIA E


Krajské kolo FO v kategórii E sa uskutočnilo dňa 22. apríla 2015 v rokovacom sále Okresného úradu v Lučenci. Našu školu reprezentoval Jozef Koleda, ktorý na krajskom kole získal 19.miesto.


foto    diplom