K R O N I K AOlympiáda vo francúzskom jazykuŠkolské kolo olympiády vo francúzskom jazyku sa konalo v dňoch 10. - 12. 12. 2014. Zúčastnili sa ho dve žiačky ôsmeho a štyria žiaci deviateho ročníka. Olympiáda mala dve časti písomnú a ústnu. Písomná časť obsahovala: posluch s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test. V ústnej časti sa museli žiaci popasovať s opisom obrázku.

Vyhodnotenie olympiády:
I. miesto - Lucia Flochová z 9.B
II. miesto - Marianna Felixová z 8.A
III. miesto - Soňa Vajdová z 8.A.


Výherkyne boli odmenené diplomom. Blahoželáme a želáme veľa ďalších štúdijných úspechov.

foto