K R O N I K ADeti deťom - 2015


V marci – mesiaci knihy realizujeme vždy aktivitu, ktorú pripravujú starší žiaci pre svojich mladších spolužiakov. Tento rok 23. 3. šiestaci zo 6.C triedy Jakub Valach, Júlia Zliechovská, Andea Sekerešová a Lucia Valachová pripravili pre piatakov a šiestakov prezentácie spojené s čítaním bájok. Dokázali text prezentovať na slušnej úrovni a mladších žiakov zaujali.

Ďakujeme!

Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS