K R O N I K ADeň Zeme


Žiaci 7. C triedy oslávili tento deň príjemne a užitočne pri čistení prírody v okolí priehrady dňa 24. 4. 2015. Odstránili čiernu skládku, pozbierali odpad na brehu pri hrádzi a v okolí cesty. Dúfajú, že všetci ľudia si to budú vážiť a viac tieto miesta nezmenia na smetisko.
Žiaci odkazujú, aby si všetci ľudia uvedomili dôležitosť prírody pre náš život na Zemi a starali sa o ňu.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS


Dňa 23.4.2015 sa žiaci I. a II. špec. triedy zúčastnili akcie, ktorú organizovalo občianske združenie SLATINKA. Deti sa zapojili do aktivít na tému: Ochrana životného prostredia. Poznávali zákonom chránené lekno a leknicu, ktoré im rozkvitli z papiera. Drobných vtáčkov pred nárazmi do skla (okna) odplašia siluety dravcov. Zruční chlapci zhotovili búdku pre drozda alebo žltochvosta, ktorú si umiestnime v školskom areáli. Nakoniec sa žiaci naučili správne triediť a separovať odpad.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS