K R O N I K AStretnutie s učiteľmi


Dňa 23. Marca prijali pozvanie do našej školy bývalé pani učiteľky a vychovávateľky. V príjemnej atmosfére sa porozprávali o svojich zážitkoch, pospomínali na svojich žiakov a kolegov. My sme pre nich prichystali program, ktorým sme sa chceli poďakovať za roky strávené za katedrou. Želáme im do budúcna veľa zdravia a elánu.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS