K R O N I K ADeň prevencie


29.5.2015 vymenili žiaci 8.C s triednou učiteľkou, koordinátorkou prevencie Mgr. Ľ. Hradskou školské lavice za Námestie SNP, kde sa konali Dni mesta Zvolen 2015. Stretli sa so zaujímavými aktivitami pri stánku CPPPaP. Odpovedali na kvízové otázky, vyskúšali si okuliare, ktoré simulovali stav po požití alkoholu. Nebolo vôbec ľahké prejsť pomedzi kužele. Mali možnosť nahliadnuť do literatúry s protidrogovou tematikou, ktorá sa nachádza v Knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Na stanovišti Červeného kríža skúsili poskytnúť správne umelé dýchanie a masáž srdca, pretože pri záchrane človeka niekedy rozhodujú minúty, či sekundy. Poprezerali si aj vystavenú techniku PZ SR, príslušníci PZ SR odpovedali na ich otázky. Obdivovali šikovnosť policajných psov pri zásahu PZ SR. Na pódiách ich zaujali hudobné vystúpenia. Organizátorom pomáhali aj žiačky našej školy, ktorí pracujú v peer programe pri CPPPaP a v krúžku Heuréky. Počasie bolo nádherné, všetkým sa na Dni prevencie páčilo.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS