K R O N I K ADeň polície


Krajské riaditeľstvo PZ SR v Banskej Bystrici organizovalo 26.9.2014 Deň polície. Na deti čakalo množstvo aktivít. Príslušníci polície sú u nás pravidelnými hosťami na besedách so žiakmi v rámci prevencie. Tentokrát žiaci, ktorí sa učia ruský jazyk spolu s Mgr. Ľ. Hradskou mali možnosť vidieť prácu polície - ukážku z hypológie. Aj v tomto školskom roku budeme v rámci prevencie s PZ SR spolupracovať. Tešíme sa na besedy a akcie pre nás s PZ SR.


foto