K R O N I K AEurópsky deň jazykov


obr

Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov (European Day of Languages) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.
Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.
Aj my, žiaci ZŠ si uvedomujeme , že ovládať cudzie jazyky, je podmienkou nášho úspešného života. Ľudia sa stretávajú v rôznych kútoch sveta a všetci sa pri prvom stretnutí pozdravia.
26. septembra sme vyhľadávali mnohojazyčné pozdravy a jednoduché frázy. Tie sme napísali do bubliniek, výtvarne dozdobili. Naučili sme sa toho veľa – spolupracovať, vyhľadávať, triediť, komunikovať. Naše práce sme zverejnili v priestoroch našej školy. A takýto je výsledok!


obr1      obr2

obr3      obr4