K R O N I K AČitateľský maratón


Čítať v cudzom jazyku nie je také jednoduché. Hlavne pre tých, ktorí sa učia cudzí jazyk veľmi krátko. Napriek tomu sme sa k čítaniu postavili s odhodlaním, vydržať nepretržite čítať v piatok 17. 10. na všetkých vyučovacích hodinách cudzieho jazyka. Tí najmenší čítali jednoduché krátke príbehy, komixy, tí starší pracovali s časopismi Hello a Hurra, čítali rozprávky a tí najstarší príbehy detí, ktoré žijú v chudobe. Celkove sme vydržali pracovať s knihou 27 vyučovacích hodín.
Uvedomujeme si, aké je dôležité čítanie – rozvíja slovnú zásobu, komunikatívnosť, tvorivosť a predstavivosť. Na budúci rok si náš čitateľský maratón určite zopakujeme!


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS