K R O N I K ACelé Slovensko číta deťom


V piatok 28.novembra sa tretiaci a štvrtáci našej školy zúčastnili zaujímavej akcie. V kráľovskej sieni na Zvolenskom zámku občianske združenie s názvom nášho nadpisu organizovalo opäť čítanie pre deti. Spisovateľka Erika Jarkovská im prečítala povesť o vzniku Tatier. Študent herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici Matej Kováčik zas zaujal svojím umeleckým prednesom o zbojníkovi Klimkovi. Toto príjemné posedenie s knihami zavŕšila herečka, dramaturgička a prezidentka tohto občianskeho združenia MgA. Viera Kučerová. Deti zaujalo aj vystúpenie na klavíri a saxofóne a záverečná vianočná pieseň detí z Hudobno-tanečného štúdia Súkromnej základnej umeleckej školy vo Zvolene. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o tomto združení navštívte ich stránky na facebooku. Nájdete tam aj nádherné fotografie z tohto podujatia, ktoré vytvoril profesionálny fotograf.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS