K R O N I K A„Bruise“ medzi nami.


Dňa 5.12.2014 prišiel medzi žiakov 5. - 9. ročníkov Miroslav Žilka, umeleckým menom „Bruise“. Medzi jeho úspechy patrí 3. miesto vo finále Československo má talent 2013. Svojím dynamickým tanečným vystúpením vyčaril obdivné pohľady prítomných. Venuje sa tanečným štýlom Poppin, Lockin a Break dance. Žiaci si pod jeho vedením mohli na tanečnom pódiu vyskúšať jednoduchú choreografiu. M. Žilka im okrem svojho vyšperkovaného tanca vysvetlil, že cesta za úspechom nebola ľahká, avšak určite stojí za to, aby každý z nich rozvíjal vo svojom voľnom čase svoje nadanie, schopnosti, nemárnil čas pri cigarete, alkohole, či počítačových hrách. Jeho vystúpenie prítomní ocenili veľkým potleskom. Prajeme mu veľa ďalších úspechov!


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS