K R O N I K ANaši víťazi


Dňa 14.1.2015 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu tu reprezentovali žiaci Diana Rybárová z IX.B triedy a Jakub Valach zo VI.C.
Rybárová sa umiestnila na druhom mieste a to v kategórii B1, Valach bol v kategórii A1 na mieste treťom. Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za takúto pozitívnu reprezentáciu školy.
Nasledujúci deň naši reprezentanti navštívili tretí ročník, aby sa s nimi podelili o dojmy a skúsenosti. A hlavne aby našich prvostupniarov pozitívne motivovali a ukázali im ako vyzerajú ozajstní „machri“.
Tešíme sa na ´ďalšie úspechy našich detí.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JSOlympiáda v anglickom jazyku - školské kolo


Dňa 15. decembra 2014 sa na našej škole konal 25. ročník školského kola Olympiády v anglickom jazyku , kategória 1A (žiaci 5.-7.roč.) a kategória 1B ( žiaci 8.- 9. roč.). Zúčastnilo sa 20. žiakov z kategórie 1A a 10 žiakov z kategórie 1B. Olympiáda pozostávala z písomnej ( gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením, počúvanie a porozumenie textu) a ústnej časti ( rozprávanie podľa obrázka a rozhovor).


Kategória 1A

Kategória 1B

1. miesto – Veronika Gurková 7.A

1. miesto - Diana Rybárová 9.B

2. miesto – Jakub Valach  6.C

2. miesto - Jozef Koleda 8.A

3. miesto – Alica Hrašková 7.C

3. miesto - Adam Králik 9.A


Víťazky Veronika Gurková a Diana Rybárová postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 14.1.2015 v CVČ DOMINO vo Zvolene. Všetkým zúčastneným ďakujeme. Víťazke gratulujeme a želáme veľa šťastia v okresnom kole.


01 JS

02 JS