K R O N I K AEnvironmentálna výchova - Práva zvierat„Aké práva majú zvieratá?“
Túto otázku sme si kládli spoločne so žiakmi štvrtého, šiesteho a ôsmeho ročníka i my. Odpovede boli rôzne. Beseda pokojná i búrlivá. Každý z nás si totiž pod vplyvom výchovy a tradícií vytvoril vlastné postoje. Čím bol ročník vyšší, tým horlivejšie žiak obhajoval práve ten svoj.
Spolu sme však dospeli k záveru, že zviera je živá bytosť a tak ako človek i ono má právo na život. A to na život bez strachu a bolesti.
Výsledkom našej debaty boli plagáty a výkresy s tematikou boja za práva zvierat. Žiaci maľovali, strihali, lepili a písali v angličtine. V praktickom cvičení tak v rámci environmentálnej výchovy použili svoje výtvarné i jazykové zručnosti.
Žiaci štvrtého ročníka plagáty šiestakov a ôsmakov hodnotili. Výstavku týchto je možné vidieť v učebni angličtiny.


Ďakujeme všetkým účastníkom aktivity.

foto1     foto2     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10

Pre viac informácií si pozrite:
http://zianechajzit.webnode.sk/prava-zvierat/