K R O N I K ASúťaž mladých zdravotníkovDňa 5. mája 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili územného kola súťaže Hliadok mladých zdravotníkov Slovenského Červeného Kríža. Súťaž sa konala v areály Základnej Školy na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene. Našu školu reprezentovala Hliadka mladých zdravotníkov I. a II. stupňa. Žiaci súťažili v piatich disciplínach: vedomosti o liečivých bylinách, všeobecné vedomosti o ČK, resuscitácia, podanie prvej pomoci, vybavenosť.
Hliadka mladých zdravotníkov I.stupňa pod vedením p. uč. Mgr. Veroniky Rafaelisovej sa umiestnila na treťom mieste. Blahoželáme!foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     diplom