K R O N I K AZvolenský zámok zábavne a hravo


Žiaci 4.C sa vybrali na Zvolenský zámok. Hneď v úvode dostali pracovné listy a perá. No teda! To sa ideme učiť?! - to si určite povedal nejeden štvrták. No úlohy na vypracovanie boli úplne ľahké a zvládol ich každý. Matej Korvín, galéria, sochy - postavy svätých a ich atribúty (=predmety, ktoré sa vždy nachádzajú v ich blízkosti), obrazy s rôznou tematikou....a na záver hľadanie ovocia a zeleniny v dvoch zaujímavých obrazoch. Musíte sami uznať, že to naozaj nebolo ťažké. Hlavne to bolo zaujímavé, zábavné a hravé. Presne ako hlása nadpis tohto príspevku


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10

foto11     foto12     foto13     foto14     foto15