K R O N I K ATýždeň česko-slovenskej vzájomnostiKaždoročne organizuje naša Krajská knižnica tento zaujímavý týždeň. Ani tento rok tam nechýbali naši štvrtáci. Z knihy Karla Čapka Dášenka nám prečítala v češtine zaujímavé príbehy pani Ing.Blanka Maňkovská, CSc., ktorá je predsedníčkou Českého spolku vo Zvolene. Na jej otázky deti vedeli s prehľadom odpovedať a presvedčili nielen ju, ale aj tetu knihovníčku, že českým slovíčkam rozumejú. V závere si spoločne pozreli kreslenú rozprávku Mach a Šebestová.foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10