K R O N I K AMESIAC ZDRAVEJ VÝŽIVYCelý október na škole v rámci Mesiaca zdravej výživy prebiehali rôzne zaujímavé akcie. Napríklad sme v dňoch od 14.do 18.10. v školskej jedálni a školskom bufete, mali možnosť kupovať a jesť iba zdravé potraviny a jedlá. V rovnakom čase na prvom i druhom stupni prebiehala celoslovenská súťaž Hovorme o jedle. Triedy 1.stupňa celý týždeň sledovali svoje stravovacie návyky, ktoré následne zapisovali do podrobných tabuliek a triedy 2.stupňa vypracovávali príspevky, ktoré boli zaslané do ďalšieho celoslovenského kola súťaže HOVORME O JEDLE. Žiaci pod vedením pedagógov (Hradská, Huňadyová, Lacková, Morovičová, Laubertová, Štímelová) prispeli mini štúdiami na témy ako Odkiaľ pochádza jedlo, Mlieko a mliečne výrobky, Ovocie a zelenina a iné.
16.10. sme v školskom rozhlase počuli reláciu na tému Zdravé stravovanie, z ktorého otázky sa nasledovne objavili v kvíze na tému Zdravá výživa, kde si 22.10. žiaci 6.a 7.ročníka mali možnosť overiť svoje vedomosti o zdravej strave a potravinách.
Na danú tému na škole prebehla i výtvarná súťaž a súťaž o najkrajšiu nástenku, a súťaž o najkrajší ovocný - zeleninový tanier. Výhercom blahoželáme! Ich mená prezradíme na školskej internetovej stránke.
V dňoch 21.-25. 10. sme mali na chodbe pri vchode číslo 2., možnosť pokochať sa výstavkou Hračky z našej záhrady. Videli sme výrobky - hračky z tekvíc, jabĺk, zemiakov a gaštanov, a mnohých iných plodov. Najkrajší výrobok vybrala porota tvorená členmi školského parlamentu. V dňoch 28., 29.10. bola výstavka sprístupnená i rodičom a starým rodičom.
K aktivitám v mesiaci zdravej výživy sa neplánovane, ale o to s väčším nadšením pripojila i pani učiteľka Felixová, ktorá so žiakmi 7.a 8.ročníka na hodinách Svet práce prebrala tematiku BIO potravín. Žiaci zisťovali, aké parametre pôdy a podmienky sú vhodné pre pestovanie takýchto plodín, a i aký negatívny vplyv majú pesticídy na človeka a ako nepodľahnúť klamom reklamy. Za snahu a spoluprácu všetkým zúčastneným Ďakujeme.


Za realizáciu a úspešný priebeh týchto zaujímavých akcií
ďakujeme všetkým zodpovedným a zúčastneným!!!


foto1     foto2     foto3     foto9     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     foto12

foto13     foto14     foto15     foto16     foto17     foto18

foto19     foto20     foto21     foto22     foto23Výsledky kvízu – zdravá výživa


Súťažili triedy šiesteho a siedmeho ročníka.
1.miesto – 7.B, 7.C
2.miesto – 6.C
3.miesto – 7.A, 6.A

Do súťaže HOVORME O JEDLE sa svojimi príspevkami zapojili žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka a to pod vedením pani učiteľky Lackovej, Morovičovej, Laubertovej, Štímelovej, Felixovej a Huňadyovej. ĎAKUJEME!

V školskom kole tejto súťaže, členovia žiackeho parlamentu, ocenili príspevky v tomto poradí:
1.miesto – Zelenina a ovocie, 7.A
2.miesto – Jedz a hýb sa, 6.ročník a žiaci 8.B
3.miestro – Odkiaľ jedlo pochádza, 7.C
4.miesto – Mlieko a mliečne výrobky 7.ročníkVýsledky súťaží – mesiac zdravej výživyVýsledky hodnotenia násteniek zdravej výžive:
1. miesto - I.špeciálna trieda
2. miesto - 6.A a 7.C
3. miesto - 1.C a 4.B
4. miesto - 8.C a 1.B
5. miesto - 6.B a 7.A

Výsledky hodnotenia výtvarných prác na I. stupni:
3 najkrajšie práce:
Sabína Tureková - 1.C,
Matúš Adamec- 4.C,
Ema Rohošková- 4.B

Výsledky hodnotenia výtvarných prác na II. stupni:
6 najkrajších prác:
Veronika Dvoranová ,Zuzana Mullerová-6.A
Monika Jarná- 7.C
Lukáš Somsi- 7.C
Angelika Kubalová, Nikola Foltínyová- 7.C
Tomáš Gondáš- 5.B
Terézia Šupinová- 5.A

Ovocné a zeleninové taniere doniesli a pochvalu získavajú:
Anna Martinská, Lucia Mišáková, Monika Ratkovská- 6.C
Marek Galbavý - 3.B
Ocenená bude:
Ela Kučerová - 3.B

Hovorme o jedle – súťaž na I.stupni:
Nezabúdaj na raňajky- 3.A, 4.B, 2.A
5 porcií ovocia a zeleniny – 2.A, 4.A, 4.B
Dodržiavaj pitný režim- 4.B, 2.A, 4.A
Športuj aspoň 60 minút denne! – 4.C, 4.B, 1.C
Celkové hodnotenie: 4.B, 4.A, 2.A, 3.A, 2.C, 4.C , 1.A, 2.B, 3.B, 1.B, 3.C, 1.C ,1.ŠP