K R O N I K A


Všetkovedko 2013/2014Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko 2013/2014 v rámci Slovenskej republiky
V každom ročníku súťažilo vyše 3 000 žiakov.2.ročník
Najúspešnejší boli žiaci 2.ročníkov,z ktorých sa až 7 žiakov našej školy umiestnilo do 20-teho miesta. Na 1. mieste sa umiestnila Natália Luptáková z 2.B triedy.


Meno Trieda Počet bodov Umiestnenie
v rámci SR
Natália Luptáková
Ján Badinka
Matúš Králik
Jakub Murín
Filip Schmidt
Sofia Hrtánková
Peter Paľuš
Beáta Mozolová
Karolína Letková
Karolína Simanová
2.B
2.C
2.C
2.B
2.C
2.C
2.B
2.C
2.C
2.B
168
161
154
154
140
140
137
112
111
65
1
3
5
5
14
14
16
40
41
87

3.ročník
Z tretiakov sa najlepšie umiestnil Matúš Hais z 3.B triedy na 27.mieste.


Meno Trieda Počet bodov Umiestnenie
v rámci SR
Matúš Hais
Erika Poliaková
Roman Šuchma
Samuel Pohl
Daniela Valachová
Michal Mistrík
Tatiana Parobeková
Marko Juhás
Marko Sudimák
Emma Balážová
3.B
3.A
3.A
3.B
3.B
3.B
3.B
3.A
3.A
3.C
168
161
154
147
140
140
119
119
112
84
27
34
41
48
55
55
76
76
83
111


4.ročník
Zo štvrtákov bol najúspešnejší Michal Gondáš zo 4.B triedy na 19. mieste.


Meno Trieda Počet bodov Umiestnenie
v rámci SR
Michal Gondáš
Patrik Hrtánek
Ela Ptačovská
Richard Čokina
Tereza Rajnicová
Samuel Jánoš
Rastislav Šubín
Lukáš Chabada
Michal Kucharka
Maroš Kruppa
4.B
4.C
4.C
4.C
4.C
4.C
4.A
4.B
4.A
4.B
168
146
140
126
126
119
112
98
91
77
19
41
47
61
61
68
75
89
96
110

Školský koordinátor súťaže Všetkovedko: Mgr.Drahomíra Peťková

foto1

foto2

foto3

foto4