K R O N I K ABeseda s včelárom29.5. nás na škole navštívil člen Slovenského zväzu včelárov Ing. Július Selčan. V rámci projektu Škola podporujúca zdravie sa tak žiaci z prvej ruky dozvedeli o živote včiel. Zistili, že bez včiel by život na Zemi do štyroch rokov zanikol. Naučili sa, aký zdravý je med, že môže chutiť po ovocí, kvetoch, voňať lesom.. Zistili i že ľudia sa pôvodne venovali včelárstvu aby získavali vosk. Žiaci mali možnosť prezrieť si množstvo publikácií na danú tému a dotknúť sa včelárskej masky, rukavíc, obleku. Po besede im bol premietnutý dokument Včelia kráľovná.
Návšteve včelára predchádzala príprava pozostávajúca z práce s pracovnými listami, ako i hodiny prírodovedy a prírodopisu na tému Včela.
Beseda sa páčila žiakom prvého i druhého stupňa. Informácie ich zaujali. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie.foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10