K R O N I K AUteky z domova - beseda19.5.2014 opäť zavítal medzi žiakov našej školy npor. L.Lietava. Prevencia pred kriminalitou mladistvých, nerozvážnymi činmi, ktoré neskôr môžu mladí ľudia ľutovať boli témou besedy spojenej s prednáškou „Úteky z domova“. Výstižná a zaujímavá prezentácia, ako aj sprievodné slovo pána nadporučíka poskytli priestor na zamyslenie sa. Ľudský život je jedinečný a určite stojí za to snažiť sa, mať ciele, ktoré chceme dosiahnuť, nevzdávať sa, nájsť východisko aj z nepríjemných situácií, nespôsobiť svojim najdrahším, ale ani sebe zbytočnú bolesť, niesť následky nerozvážneho konania. Beseda bola zaujímavá, tešíme sa na ďalšie stretnutie.obr1

obr2

obr3

obr4