K R O N I K AHodina v Infousa2


Tentoraz sa na otvorenej hodine v rámci interaktívnych aktivít v InfoUSA ŠVK v Banskej Bystrici zabavili žiaci jazykového variantu 9. ročníka. 02. mája navštívili americké centrum a dozvedeli sa množstvo užitočných informácií o živote, kultúre a tradíciách obyvateľov USA. V rámci jednotlivých úloh aktívne využívali svoje doterajšie poznatky a skúsenosti s uvedenými témami. Za aktivitu boli okrem pochvaly odmenení vecnými cenami.


foto2   foto1   foto3   foto9   foto5   foto6   foto7