K R O N I K AHodina v InfoUSA


28. februára žiaci 8.ročníka jazykového variantu strávili príjemné predpoludnie v InfoUSA ŠVK v Banskej Bystrici. V informačnom centre sa zúčastnili interaktívnych aktivít v rámci anglického jazyka. Súťažnou formou sa dozvedeli a overili si predchádzajúce informácie o amerických štátnych sviatkoch, o amerických prezidentoch, vlajke, prostredníctvom slepej mapy a pomocných materiálov určovali polohu amerických štátov. Získali tak ucelenejší pohľad o poznatkoch o USA a pritom sa ešte aj zabavili.foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10