K R O N I K APredvianočný bazár – UNICEF


„Všetky deti majú právo na vzdelanie, ktoré im dáva nádej na kvalitnejší život a budúcnosť. Napriek tomu stále viac ako 93 miliónov detí na svete nemôže chodiť do školy a ešte väčší počet školskú dochádzku nedokončí. Len v subsaharskej Afrike je celkovo viac ako 45 miliónov detí, pre ktoré je možnosť vzdelávať sa úplne nedostupná. Znamená to, že každé tretie dieťa školu nenavštevuje.“

http://www.unicef.sk/spa

Aby sme i my pomohli deťom v Afrike získať vzdelanie, zapojili sme sa do projektu UNICEF – Školy pre Afriku. Naša zbierka pre UNICEF prebiehala formou predaja rozličných drobností v školskom bazári. Predávali sa žiakmi vyrobené vianočné pohľadnice, výrobky z recyklovaného materiálu, ako rámiky na fotografie, rozvrhy hodín a zápisníky. Ale i čokoľvek čo do bazošu darovali žiaci, zamestnanci školy, rodičia. Napríklad: staré hračky, sponky do vlasov, knižky, hrnčeky, kabelky a taštičky, sošky a iné.

Do projektu sme sa zapojili ako škola pracujúca s deťmi a mládežou, ktorej nechýba nadšenie a chuť pomáhať. Na získanie informácií o situácii v Afrike boli žiakom druhého stupňa v čase pred Vianocami, premietané krátke dokumenty UNICEF o živote detí v Afrike, ale i iných oblastiach. Okrem toho, že sme priamo pomohli budovať školy v Afrike, zároveň vzdelávame deti, žiakov, a rodičov na Slovensku o problémoch, ktorým čelia deti v najchudobnejších častiach Afriky, ale tiež o spôsoboch, ako sa im dá pomôcť .Za pomoc pri organizovaní tejto školskej akcie Vám ďakujeme.

foto1

foto2

foto3