K R O N I K ANaši bývalí učitelia


27. marca prijali pozvanie a zaspomínali si na roky strávené za katedrou bývalí učitelia našej školy. Pripravili sme im program po ktorom sa im prihovorila pani riaditeľka Mgr. Katarína Holá. Ďakujeme im za lásku a trpezlivosť s ktorou vykonávali svoje učiteľské povolanie a prajeme veľa zdravia do ďalších rokov.


foto1     foto2     foto3     foto4

foto5     foto6     foto7     foto8