K R O N I K AZbierka TEHLIČKA„Cieľom Tehličky je každoročne vyzbierať finančné prostriedky na podporu vybraných rozvojových projektov, informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti a k spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žijeme.“
I my sme sa rozhodli pomôcť africkým deťom žijúcim na ulici. Pripomíname si tak, za čo všetko sme vďační. Tu je pár fotografií z akcií súvisiacich so zbierkou. Zúčastneným ĎAKUJEME!


foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10