K R O N I K AMedzitriedna súťaž v SUDOKU


26. a 27. mája 2014 sa konala na škole súťaž v riešení SUDOKU v dvoch kategóriách:


4. – 5. ročník
1. miesto - Monika Ratkovská 6. C
2. miesto - Kitti Loydlová 6. A
3. miesto - Samuel Tary 5. A

Úspešní riešitelia:

Michal Slavkov 5. C
Viktória Kubenková 5. C
Tomáš Hulla 6. C
Lucia Valachová 5. C
Tomáš Slavkov 5. C
Michal Gondáš 4. B
Patrícia Smetanová 4. B
7. - 9. ročník
1. miesto - Ján Kučera 9. B
2. miesto - Kristína Popovová 8. C
3. miesto - Peter Lavro 8. B

Úspešní riešitelia:

Kristína Kostková 8. A
Martin Kovalančík 9. B
Barbora Martinská 8. C
Ladislav Kubala 9. A
Filip Kubiš 7. A
Samuel Pinter 7. A
Dana Jušková 8.A

foto1     foto2     foto3

foto4     foto5     foto6     foto7