K R O N I K ASlavik Slovenska 2014


Aj dnešná mládež si rada zaspieva slovenské ľudové piesne. Celoslovenská súťaž „Slávik Slovenska 2014“ pritiahla aj v tomto školskom roku mladé talenty. Našu školu reprezentovali na okresnom kole na Zvolenskom zámku 9. mája 2014 víťazi školského kola: Michal Vilhanček – v I. kategórii a Marek Svintek – v druhej kategórii.
Marek Svintek si svojimi piesňami „Tí moji rodičia“ a Ej, padá, padá rosička“ vyspieval III. miesto. Blahoželáme!


Umiestnenie spevákov v školskom kole, ktoré sa konalo 3.4.2014


I.kategória – 1. až 3. ročník

I. Michal Vilhanček (1.B)
II. Patrícia Ružeková (1.A)
III. Danko Veterník (1.A)

II. kategória – 4. až 6. ročník

I. Marek Svintek (5.B)
II. Kamila Ptačovská (6.A)
III. Katarína Felixová (6.A) a Kitti Loydlová (6.A)


foto1

foto2

foto3

foto4

foto5