K R O N I K AOlympiáda zo SJL


Dňa 22.10.2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL, ktorej sa zúčastnilo 11 žiakov, traja žiaci z 8. ročníka a ôsmi žiaci z 9.ročníka. Samotná súťaž sa skladala z 3. častí : vedomostného testu, transformácie textu a rétoriky. Práve tá bola pre súťažiacich najťažšia...

Výsledky OSJ boli nasledovné :
1. miesto - Klaudia Vojtková /9.A/
2. miesto - Adam Gonda /9.A/
3. miesto - Matej Žákovic /9.A/


Všetkým blahoželáme a víťazke držíme palce v okresnom kole.

foto