K R O N I K A


RUŽA – KRÁĽOVNÁ KVETOV - XVII. ročník
kresby detí I. a II. stupňa ZŠII. Kategória (deti od 11 do 15 rokov)
2. cena: Ema PROSTINÁKOVÁ, ZŠ J. Alexyho , Zvolen ( získala knihu, šiltovku a propagačný materiál, ktorý venovala Slovenská sporiteľňa) Do tejto výtvarnej súťaže sme poslali práce žiakov 5. a 6. ročníka. A takáto je práca, ktorá nám všetkým urobila radosť. Emka, ďakujeme a blahoželáme.foto1


foto2     foto3     foto4     foto5     foto6     foto7