K R O N I K A


Školské kolo olympiády ruského jazykaDňa 27.1.2014 sa uskutočnilo školské kolo olympiády ruského jazyka. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov z 9.A a 9.B triedy.

Umiestnenie: 1. miesto - Maroš Mlynárik, 9.B
2. miesto - Tomáš Nácesta, 9.B
3. miesto - Ladislav Kubala, 9.A


Víťazom blahoželáme!


foto1     foto2