K R O N I K ASúťaž v rétorike ŠTÚROV ZVOLEN
školské kolo


Dňa 24. apríla 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v RÉTORIKE. Do školského kola pani učiteľky vybrali a pripravili 16 žiakov.

I. kategória (žiaci 4. - 6. ročníka)
Súťažiaci si vylosovali text (rozprávka, bájka, krátky príbeh) v rozsahu asi 200 slov.
Úloha: počas 3 minút rozpovedať obsah textu, so samostatným dotvorením konca príbehu.

II. kategória (žiaci 7. – 9.ročníka)
1. Súťažiaci si doma pripravili voľnú téma – vyjadrenie vlastného názoru - úvaha.
2. Vyžrebovaná téma – vyjadrenie vlastného názoru bez obmedzenia žánru.
Čas na prednes: 3-5 minút.


VYHODNOTENIE


I. kategória 4. – 6. ročník

1. Laura Ďuricová 6.B

2. Kitti Loydlová 6.A
    Soňa Hedvigyová 6.B

3. Kristína Kollárová 6.B
   Andrea Sekerešová 5.C   

II. kategória 7. – 9. ročník

1. Timea Laššáková 8.A

2. Soňa Vajdová 7.A
    Stanislav Hanes 7.A

3. Michaela Brodnianska 8.C    


diplom

diplom2