K R O N I K AVianočná reťaz


Žiacky parlament vyhlásil na december súťaž „Vianočná reťaz“. Od prvého dňa mala súťaž veľký ohlas a žiaci zapĺňali svoje triedy pestrofarebnými i bielymi papierovými reťazami. Všetkých prekvapili svojou snahou zvíťaziť. Reťaze robili v škole i doma.

Všetkým jedenástim triedam, ktoré sa zapojili do súťaže, Žiacky parlament ďakuje za prejavenú súťaživosť, aktivitu a súdržnosť triednych kolektívov. Ďakujeme aj všetkým rodičom , ktorí podporili triedy svojich detí vianočnými reťazami, ktoré spolu s nimi doma vytvorili.

Vianočná reťaz dĺžky 6 587 m, ktorá bola vytvorená za jeden týždeň je obdivuhodná.

Zvíťazila 5. B trieda, ktorá zhotovila reťaz dlhú 1 244 m. Blahoželáme a prajeme pekný zážitok z kultúrneho predstavenia, ktoré je odmenou za 1. miesto.

Druhú najdlhšiu reťaz 1 075 m urobila 7. A trieda a tretiu 900 m 8. B trieda, ktoré získali sladkú odmenu.


foto