K R O N I K APRVÁCKE VYSVEDČENIE


Dňa 31.1. nastal veľký deň pre našich prváčikov. Všetci sa tešili na svoje prvé vysvedčenie. Do školskej jedálne sa na svojich žiačikov prišli pozrieť rodičia, starí rodičia, súrodenci... Deti všetkým predviedli, čo sa za I. polrok naučili. Zarecitovali, zaspievali, čítali a počítali. Svojimi výkonmi a známkami milo prekvapili svojich blízkych.foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     foto12     foto13

foto14     foto15     foto16     foto17     foto18     foto19     foto20

foto21     foto22     foto23     foto24     foto25     foto26