K R O N I K ATýždeň priateľstva 2   Tento školský rok to bolo už po druhýkrát, keď sa v našej škole uskutočnil týždeň priateľstva, opäť pod záštitou agentúry AIESEC v Banskej Bystrici. Medzinárodný multikultúrny projekt sa uskutočnil v čase od 19. – 23. mája 2014. Tak ako to bolo už viackrát predtým, aj teraz boli u nás na hosťovaní počas jedného týždňa lektori z rôznych kútov sveta, aby nám predstavili svoju krajinu, zvyky a tradície.
   Pricestovali k nám lektori z Tajwanu, Brazílie, Indonézie a Singapuru. Prostredníctvom pripravených prezentácií sa žiaci znova dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o krajinách lektorov, ako aj niečo z ich každodenného života, niečo o ich záujmoch, rodinnom živote a podobne.O niektorých krajinách, napríklad o Brazílii, žiaci mali informácie z predchádzajúcich návštev lektorov. Aj napriek tomu zistili, že sa ešte stále majú čo učiť o tej-ktorej krajine.
   Samotné prezentácie krajín boli veľmi zaujímavé. Naši hostia si so sebou priniesli aj predmety typické pre svoju krajinu. Prostredníctvom rôznych interaktívnych aktivít sa nás pokúšali vtiahnuť do „svojho“ sveta. Dôležité pre nich, tak ako aj pre nás bolo pochopiť ich spôsob života, kultúru, zvyky a tradície. A to sa im podarilo. Pre mladších žiakov prostredníctvom rôznych hier, pre starších prostredníctvom širokej škály aktivít. Zaujímavé bolo lámať si jazyk prostredníctvom brazílskych jazykolamov. Na oplátku sa pokúšali hostia z Brazílie vysloviť niektoré naše jazykolamy.
   Bol to krásny týždeň, týždeň o zábave, o poznaní, o priateľstvách. Žiaci nám opäť dokázali, že s komunikáciou v cudzom jazyku nemajú problém a dokážu si poradiť v rôznych situáciách. Pochvalu si zaslúžia najmä žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí boli lektorom nápomocní počas celého týždňa. Špeciálnu pochvalu si zaslúžia žiaci, ktorí sa podieľali na príprave kultúrneho programu pre našich hostí, ktorého cieľom bolo priblíženie našich národných tradícií. K programu prispeli aj žiaci 9.A triedy, ktorí si pripravili prezentáciu o Slovensku a o našom meste. „Týždeň priateľstva“ znova splnil svoj účel a právom ho možno pomenovať týmto názvom.foto1     foto2     foto3     foto9     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     foto12

foto13     foto14     foto15     foto16     foto17     foto18

foto19   foto20   foto21   foto22   foto23   foto24   foto25

foto26   foto27   foto28   foto29   foto30   foto31   foto32