K R O N I K ATýždeň priateľstva 2013/2014   Už po tretíkrát sa v našej škole v rámci týždňa priateľstva od 30. septembra – 04. októbra uskutočnil opäť pod záštitou agentúry AIESEC v Banskej Bystrici medzinárodný multikultúrny projekt. Tak ako po minulé roky, aj tentokrát boli u nás na hosťovaní počas jedného týždňa lektori z rôznych kútov sveta, aby nám predstavili svoju krajinu, zvyky a tradície.
   Pricestovali k nám lektori z Argentíny, Talianska, Ruska a Iránu. Prostredníctvom pripravených prezentácií sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o krajinách lektorov, ale aj niečo z ich každodenného života. Tak sme sa aspoň v mysli dokázali preniesť do týchto vzdialených a pre nás netypických krajín.
Samozrejme to neboli len prezentácie, ktoré nás zaujali. Naši priatelia si priniesli aj zaujímavé a typické predmety pre svoju krajinu, naučili nás základnú slovnú zásobu a aj my sme ich naučili slovíčka a slovné spojenia ako napríklad „Ahoj, ako sa máš?“, pozdravy, poďakovania. Zaujímavá bola najmä „hodina tanca“ s Yamilou z Argentíny, či rôzne typické hry danej krajiny.
   Žiaci nám dokázali, že anglický jazyk ovládajú na dobrej úrovni, najmä starší žiaci nemali problém s komunikáciou.
   Stretnutie sa našimi inonárodnými priateľmi žiaci opäť hodnotili pozitívne. Tak ako vlani, aj tentokrát určite vznikli medzi lektormi a žiakmi nové a pevné priateľstvá, a preto možno povedať, že týždeň priateľstva znova splnil svoj hlavný cieľ.


    foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

    foto6     foto7     foto8     foto9     foto10

    foto11     foto12     foto13     foto14     foto15

    foto16     foto17     foto18     foto19     foto20