K R O N I K AVerejná diskusia o prevencii.


Verejná diskusia o prevencii v SNG na Zvolenskom zámku. Peer-aktivistka Michaela Majerová zo 7.A spracovala a prezentovala výsledky ankety o skúsenostiach detí s alkoholom, cigaretami a drogami; o zdravom životnom štýle a o trávení voľného času. M. Majerová pracuje ako peer aktivistka v SCVČ Heuréka .

Výsledky výskumu a zanietenie detí zo záujmového útvaru Svetielko zaujali aj odbornú asistentku PhDr. Luciu Kamarášovú, PhD z PF UMB, ktorá bude s deťmi spolupracovať na 2-dňovom výcviku 29.a 30.4.2014 v rámci projektu zameraného na prevenciu šikanovania Ži a nechaj žiť. Výcviku sa zúčastnia aj žiačky z našej školy, ktoré sa venujú prevencii vo svojom voľnom čase. Takéto aktívne deti dostanú priestor na prezentáciu svojich názorov a postojov na II.ročníku Heuréka - konferencie mladých Európanov, ktorá sa uskutoční vo Zvolene 20.- 21.5.2014.


foto1

foto2

foto3

foto4