K R O N I K ABesedy - Choroby špinavých rúk, Nebezpečenstvo obezity - cukrovkaV rámci začlenenia prierezovej témy Ochrana života a zdravia do výučby nás na škole 13.11.2013 navštívila pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene Mgr.Gondášová. Žiaci na prvom stupni, i žiaci piateho ročníka sa dozvedeli o nebezpečenstve diabetes - cukrovky. Zistili aké nebezpečné sú energetické nápoje a sladkosti v kombinácii s nedostatkom pohybu. Tiež im bolo vysvetlené, čo nám hrozí, keď si nebudeme umývať ruky.
Škodlivosť fajčenia bola zase téma, ktorej sa venovali siedmaci. Na škole prebieha i akcia Dúhové dni - Týždeň boja proti drogám. Čiže i takto, besedami a prednáškami sa majú žiaci možnosť dozvedieť viac o týchto problémoch a neduhoch našej spoločnosti.
Pre viac informácií to týchto problémoch si skúste na internete pozrieť stránky o chorobách špinavých rúk, cukrovke – diabetes a škodlivosti fajčenia. Alebo skontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva.


foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10