K R O N I K AOtvorené hodiny pre predškolákov


V dňoch 17. 18. a 22. januára sme v našich prvých triedach privítali deti z materských škôl- IX. MŠ, V. MŠ a MŠ Hviezdička a ich pani učiteľky. Predškoláci sa mohli s nami zahrať a zoznámiť sa bližšie so školou. Stretli svojich bývalých kamarátov, teraz už šikovných prvákov. Tí im predviedli ako čítajú, píšu i počítajú. Ani deti zo škôlky sa nedali zahanbiť. Poznali písmenká a čísla, vedeli pekne spievať a recitovať ba dokonca aj počítať. Veríme, že sa im bude v škole páčiť a tešíme sa , že sa s nimi stretneme v novom školskom roku.


foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6