K R O N I K APANEL STORYV priestoroch Súkromnej strednej umeleckej školy Zvolen sa dňa 28. októbra uskutočnila výtvarná súťaž PANEL STORY pre žiakov s výtvarným cítením. Úlohou žiakov bol návrh na panel s témou: Graffiti, Môj najväčší hrdina a voľná téma. Žiaci si mohli zvoliť ľubovoľnú techniku. Z našej školy usilovne pracovali na svojich výtvarných dielkach Filip Lupták 9.B, Alexandra Guttenová 9.A, Veronika Nemogová 9.A, Adam Králik 8.A, Timea Laššáková 8.A a Michaela Brodnianska 8.C.


foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10     foto11

Adam Králik so svojou prácou obsadil 3. miesto. Blahoželáme!