K R O N I K ADoba oltára


Návšteva Zvolenského zámku je vždy zážitok . Poučné a nádherné dopoludnie zažili žiaci 6.A triedy dňa 4. decembra 2013. Na hodine výtvarnej výchovy spoznávame gotické umenie. A prečo sa niečo nenaučiť priamo v galérii?
Obrazové cykly krídlových oltárov nám vyrážali dych z ich nádhery. Naučili sme sa, že aj predmety majú svoju reč a gestá zobrazených postáv prezrádzajú mnoho o kultúre stredoveku, plnej skrytých symbolov.
Obdivovali sme vystavené diela - sochy, tabuľovú maľbu a oltárne celky. V tvorivej dielni sme si vytvorili vlastný oltár.


foto1     foto2     foto3     foto9     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     foto12