K R O N I K AOcenenie žiakov


Dňa 26.6.sa na Zvolenskom zámku uskutočnilo ocenenie úspešných riešiteľov prírodovedných olympiád.
Z našej školy boli ocenení títo žiaci: Ladislav Kubala, Tereza Ferenčuková, Adam Gonda, Soňa Vajdová, Mariana Felixová a Jozef Koleda. Blahoželáme!


foto

diplom