K R O N I K AOlympiáda nemeckého jazyka


V stredu 11. decembra sa v jazykovej učebni nemeckého jazyka uskutočnilo školské kolo olympiády nemeckého jazyka. Súťažilo 10 žiakov z 9. A triedy. Posluch s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test a voľné rozprávanie najlepšie zvládol a 1. miesto obsadil Adam Gonda, na 2. mieste sa umiestnila Petra Benkova a na 3. mieste Sabina Udvardyová.


Všetkým blahoželáme.

foto5

foto1

foto2

foto3

foto4