K R O N I K ANajlepšia protidrogová nástenka


...je názov celoslovenskej súťaže do, ktorej sa aktívne zapojili i naši žiaci. Konkrétne siedmaci, a to 7.A, 7.B a 7.C trieda. Súťaž vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva SR, pri príležitosti Európskeho dňa týždňa boja proti drogám.

Súťaž bola určená pre siedme ročníky základných škôl Slovenskej republiky. Jej cieľom bolo pôsobiť na vytvorenie aktívneho protidrogového postoja a poukázať na význam primárnej prevencie. Je dôležité aby sme predišli užívaniu návykových látok u mládeže a obmedzili experimentovanie s drogami.

Nástenky v jednotlivých triedach boli vytvorené žiakmi, a to pod vedením triednych učiteľov 7.A Mgr. Bernarda Adamčoková, 7.B Mgr. Martin Venglár, 7.C Mgr. Ľubica Hradská a učiteľky výtvarnej výchovy Mgr.Huňadyovej.

Žiaci k práci pristupovali zodpovedne a hlavne originálnym spôsobom. Uplatnili tu svoje talenty a svojský pohľad na problematiku.


Všetkým účastníkom ĎAKUJEME!

foto1     foto2     foto3     foto4

foto5     foto6     foto7     foto8