K R O N I K AŽlté narcisy


11.apríla 2014 i na našej škole prebehla celoslovenská akcia Žlté narcisy. Cieľom tejto bolo oboznámiť žiakov s problematikou, čo sa vďaka naším dobrovoľníkom podarilo. K dispozícii sme mali i letáčiky. Žiaci a zamestnanci školy onkologických pacientov s nadšením podporili. Ďakujeme.


foto