K R O N I K AModelujeme z hliny (tvorivé modelovanie)


Žiaci 5. A triedy sa 22. novembra zúčastnili v Domine vo Zvolene netradičnej hodiny výtvarnej výchovy. Učili sa modelovať z hliny rôzne predmety a okrem toho sa oboznámili s tradičnými remeslami. Žiaci počas tvorivých dielní vymodelovali pekné nádoby, no aj zvieratká a vianočné ozdoby na stromček. Pracovali s veľkým zanietením. Pochvala im patrí aj za disciplínu.
Po vypálení predmetov budeme v práci na ich výzdobe pokračovať.


foto1     foto2     foto3     foto9

foto5     foto6     foto7     foto8     foto9