K R O N I K APrednáška o mlieku


Štvrtáci našej školy sa v pondelok 26.5. pri príležitosti Dňa mlieka zúčastnili zaujímavej prednášky s p.Gondášovou z Regionálneho úradu verejného stravovania. Význam mlieka, jeho zloženie a dôležitosť deti aktívne doplnili zaujímavými postrehmi zo života


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6