K R O N I K ADeň mlieka


20.mája sme oslávili Deň mlieka. Pri tejto príležitosti sme na našej škole zorganizovali pár zaujímavých akcií.
Na hodinách výtvarnej výchovy sme vyrobili veľkú kartónovú kravičku. Okrem práce s temperovými farbami sa žiaci priučili i správnemu určeniu proporcií. Nižšie ročníky vyrábali kravičky z výkresu, máme však i mnoho pekných kresieb. Na vybraných hodinách prebehol mini kvíz na tému mlieko, a to v troch úrovniach, podľa veku žiaka. Následne, v rámci triedneho kolektívu, prebehlo pár besied, kde mali žiaci možnosť vyjadriť sa k danej tematike. Dozvedeli sme sa, že kozie mlieko pomáha pri alergiách a že kravské mlieko je bohaté na tuky. Zistili sme, že existuje i mlieko z rastlín, napríklad pohánkové, sójové, či mlieko z ryže.
Počas akcií žiaci získali množstvo informácií, ale užili si i veľa zábavy.


foto1     foto2     foto3     foto9

foto5     foto6     foto7     foto8