K R O N I K ALiterárno-historická exkurzia


Vo štvrtok 9. apríla sme sa zúčastnili exkurzie v Martine. Navštívili sme Slovenské etnografické múzeum, kde sme sa dozvedeli veľa nových informácii o živote našich predkov a prehliadli sme si množstvo slovenských odevov z minulosti, ktoré boli určené pre rôzne oslavy a sviatky. Potom sme sa presunuli do Slovenskej národnej knižnice, kde sme mali možnosť vidieť najstaršiu slovenskú knihu či veľmi malú kópiu svätej knihy islamu – Korán. Nakoniec sme si prehliadli knižnicu, aby sme sa v nej v budúcnosti vedeli orientovať. Cestou spát sme mali krátku zastávku na Národnom cintoríne.
Domov sme si odniesli nové poznatky o histórii a literatúre. V Martine sa nám veľmi páčilo

Diana Rybárová, VIII.A


foto1     foto2     foto3     foto4

foto5     foto6     foto7     foto8     foto9